Rada Gminy Inowłódz

 

Nazwisko i imię

 Pełniona funkcja 

Bilska Jolanta

Radna

Drużdż Monika

Radna

Gawęda Piotr

Radny, Wiceprzewodniczący Rady Gminy Inowłódz

Kamiński Piotr

Radny, Przewodniczący Komisji Przestrzennego Zagospodarowania  Gminy, Infrastruktury, Inwestycji i Ochrony Środowiska

Korzeniewska Ewa

Radna, Wiceprzewodniczący Rady Gminy Inowłódz

Krotosz Piotr

Radny, Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Leszczyński Marek

Radny, Przewodniczący Komisji Budżetu, Mienia i Gospodarki Komunalnej

Łon Arkadiusz

Radny, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Małek Małgorzata

Radna

Niemiec Zbigniew

Radny, Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Terenowych

Olas Mirosława

Radna

Pawłowski Robert 

Radny, Przewodniczący Rady Gminy Inowłódz

Rodakowski Roman

Radny, Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu

Rozwadowski Sławomir

Radny

Wilkowiecki Janusz

Radny

 

Uprzejmie informuje, że Pan Robert Pawłowski - Przewodniczący Rady Gminy Inowłódz
przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek w godzinach od 15:30 do 17:00.