Zarządzenie Nr 28/2004

Wójta Gminy Inowłódz

z dnia 15 września 2004 r

w sprawie powołania Komisji zdawczo - odbiorczej na okoliczność przekazania nieruchomości zabudowanej ozn. nr 2/1 położonej w Spalę

Na podstawie art.30 ust. l,2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r Nr 142, po. 159; z 2002 r Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558;
Nr 113 poz.1271, Nr 102 poz.1055, zarządzam co następuje:

§ 1. Powołuję Komisję zdawczo-odbiorczą do przekazania nieruchomości zabudowanej budynkiem szkoły i gospodarczym położonej w Spale ozn. nr dz. 2/1 w składzie:

Janina Gostyńska               - przewodniczący

Aleksander Kobalczyk         - członek

Janina Kamieńska               - członek

Stanisław Lasecki              - członek

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Inowłódz

mgr Cezary Krawczyk

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Zarządzenie_nr_28_2004.pdf)Zarządzenie nr 28 2004Małgorzata Mierzwa40 kB882015-06-16 14:23