ZARZĄDZENIE Nr 25

Wójta Gminy Inowłódz

z dnia 28 czerwca 2004 r.

w sprawie:      zmian budżetu na 2004 rok

Na podstawie art. 128 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r.
o finansach publicznych /Dz. U. Nr 155 poz. 1014/ oraz art. 60 ust. 2 pkt. 1 ustawy
o samorządzie gminnym tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z 12 października 2001 r. oraz art. 14 uchwały Nr XIII/94/2004 z dnia 26.02.2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowłódz na 2004 r. Wójt Gminy zarządza co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody:

    852-85214-2010 z                                                                       3 660,-

    852-85216-2010 z                                                                           47,-

2. Zwiększa się wydatki:

    852-85214-3110 z                                                                      3 660,-

    852-85216-3110 z                                                                           47,-

3. Zmiany w planach dochodów określa załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

4. Zmiany w planach wydatków określa załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Dokonuje się zmian w planach wydatków w zakresie rozdziałów i paragrafów.

Zmiany w planach wydatków określa załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Inowłódz

mgr Cezary Krawczyk

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Zarządzenie_nr_25_2004.pdf)Zarządzenie nr 25 2004Małgorzata Mierzwa44 kB592015-06-16 14:20