Zarządzenie Nr 24

Wójta Gminy Inowłódz

z dnia 28 czerwca 2004r.

w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego

Urzędu Gminy w Inowłodzu

                  Na podstawie art. 33 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 159; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558; Nr 113, poz. 984; z 2003r. Nr 214, poz.1806, Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz.1568; z 2004 r. nr 153 poz. 1271, Nr 102 poz. 1055, zarządzam co następuje :

§ 1. 1 Tworzy się dodatkowe stanowiska pracy w Urzędzie Gminy Inowłódz

w Referacie Finansowym stanowisko ds. księgowości

w Referacie Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska stanowisko ds. ochrony środowiska 

1.2. Struktura organizacyjna Urzędu Gminy Inowłódz po zmianach  stanowi załącznik  nr 1  do zarządzenia

1.3. Podział zadań pomiędzy Referatami wymienionymi w p.pkt. a i b stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2004r.

Wójt Gminy Inowłódz

mgr Cezary Krawczyk

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Zarządzenie_nr_24_2004.pdf)Zarządzenie nr 24 2004Małgorzata Mierzwa37 kB642015-06-16 14:18