Zarządzenie Nr 19 / 2004

Wójta Gminy Inowłódz

z dnia 25 maja 2004r.

W sprawie wprowadzenia zmiany w organizacji wewnętrznej Gminnego Ośrodka Kultury Inowłodzu

         Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym {Dz. U . z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558; Nr 113, poz. 984; z 2003r. Nr 214, poz.1806. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004r. Nr 153 poz. 1271), § 11 Statutu GOK-u oraz Decyzji Nr 51/IKONKA/LD/DS./04 Ministerstwa Nauki i Informatyzacji z dnia 16 marca 2004r. zarządzam co następuje:

§1. W ramach realizacji programu „IKONKA" z dniem 1 czerwca 2004r. tworzy się przy bibliotece publicznej w Inowłodzu publiczny punk dostępu do Internetu - „czytelnia internetowa"

§ 2. Zobowiązuje się Kierownika Gminnego Ośrodka Kultury do wprowadzenia zmian
w Regulaminie Organizacyjnym GOK

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2004r.

Wójt Gminy Inowłódz

mgr Cezary Krawczyk

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Zarządzenie_nr_19_2004.pdf)Zarządzenie nr 19 2004Małgorzata Mierzwa34 kB572015-06-16 14:13