Zarządzenie Nr 18/2004

Wójta Gminy Inowłódz

z dnia 17 maja 2004 r.

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 13 czerwca 2004 r.

Na podstawie art. 48 ust. 1-6 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499 z późn, zm.) w związku z art, 25 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. - Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 25, poz. 219) Wójt Gminy Inowłódz zarządza co następuje:

§1

Powołuje się obwodowe komisje wyborcze w składach określonych w załącznikach niniejszego zarządzenia:

• Nr 1 w Inowłodzu

• Nr 2 w Królowej Woli

• Nr 3 w Brzustowie

• Nr 4 w Spale

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

Wójt Gminy Inowłódz

mgr Cezary Krawczyk

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Zarządzenie_nr_18_2004.pdf)Zarządzenie nr 18 2004Małgorzata Mierzwa143 kB582015-06-16 14:12