Zarządzenie Nr 10/2004

Wójta Gminy Inowłódz

z dnia 2 marca 2004 roku

w sprawie powołania zespołu redagującego Biuletyn Informacji Publicznej oraz zobowiązania podmiotów podległych do udostępniania informacji publicznych

Na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznych (Dz. U. z 2001r. Nr 112, poz. 1198) oraz art. 16 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. nr 67, poz. 619) zarządzam, co następuje:

§ 1. Z dniem 2 marca 2004 roku powołuję zespół do obsługi Biuletynu Informacji Publicznych Gminy Inowłódz w składzie:

1. Administrator BIP  - Jarosław Grochowski

2. Redaktor BIP        - Dorota Serwik

§ 2. Upoważniam zespół redagujący do gromadzenia i przetwarzania oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznych Gminy Inowłódz, informacji pochodzących od podmiotów i jednostek organizacyjnych wykonujących zadania publiczne na terenie gminy.

§ 3. Traci moc Zarządzenie Wójta Gminy Inowłódz nr 18 z dnia 30 czerwca 2003 r w sprawie systemu Biuletynu Informacji Publicznej w Urzędzie Gminy Inowłódz.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Inowłódz

mgr Cezary Krawczyk

Załączniki:
PlikZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Zarządzenie_nr_10_2004.pdf)Zarządzenie nr 10 2004Małgorzata Mierzwa48 kB522015-06-16 13:58