Adres:
97-215 Inowłódz
Królowa Wola 77
tel. (44) 710 13 57

Dyrektor - mgr Stefania Ziętara